ப்ளூ லகூன்

ப்ளூ லகூன் சென்னைவாசிகளுக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான கடற்கரையோர பொழுதுபோக்கிடம். பொங்கல் அன்று மறுநாள் நாங்கள் குடும்பத்தோடு சென்று மகிழ்ந்தோம். அமைதியான மரத்தடி. சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள், நீச்சல் குளம், செயற்கை அருவி, ஓய்வறைகள், உணவுக்கூடம், இப்படி ஏராளமான வசதிகள்.

ஆர்ப்பாட்டமில்லாத கடற்கரை. கார்ப்பொரேட் கூட்டத்திற்கு தேவையான அணைத்து வசதிகளும் கடற்கரைக்கருகில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடற்கரையில் குடும்பத்தோடு நடக்கலாம், ஓடலாம், விளையாடலாம். இருப்பினும் கடல் உள்ளே செல்ல வேண்டாம். மறக்காமல் நல்ல கூலிங்கிளாஸ் வாங்கிச்செல்லுங்கள்.

பறவைகளின் ஒலி ஒரு ஆனந்தமயமான மற்றும் ஆரோக்கியமான இயற்கை சூழலை உருவாக்குகிறது.
குடும்பத்தோடு பொங்கல் மறுதினம் சென்று நன்றாக கண்டு களித்தோம்.

நீங்களும் ஒருமுறை சென்று வரலாமே!! நல்ல ஒரு ஹெட் போன் எடுத்துச்செல்லுங்கள்

Productivity

High wages with low productivity – Charity

Low wages with high productivity – Exploitation

Low wages with low productivity – Suicide

High wages with high productivity – Progress

Management Thoughts!!

Productivity is the measure of converting resources into profit.

Productivity needs to be cultivated and encouraged through hard work, a supportive corporate culture and an appropriate management outlook and style.

Non-ionic Bowl Cleaner formula guideline

Bowl Cleaner

Formulation

#MaterialsWeight %
1.Water67.0
2.78% Phosphoric acid – Industrial grade4.0
3. Non-ionic surfactant*0.5
4.Acid thickener4.0
5.37% Hydrochloric acid solution24.5

Supply viscosity @ 20 deg C = 1750 cps

pH = 1.3

Specific Gravity @ 25 deg C = 1.049

Bulk density @ 25 deg C = 8.74

Suggested surfactant : Sulfonic N 150 (non-ionic)

http://alchemchemical.com/product-details/items/180.html

Content development projects

Who can do this project

 • Unemployed graduates
 • College students who are in need of some monetary support for their living or study expenses
 • Educated Housewives or home-makers
 • Research scholars
 • Those who are good in English or Tamil type word processing

Standards

 • Good quality typing
 • Good layout knowledge
 • Good word-processing speed
 • Good communication in English or Tamil
 • Prompt delivery
 • Good internet or data card facility
 • Should posses laptop or desktop
 • Should have a Telegram account – Send a test message with your name and interest for the project to https://t.me.saitechinfo

Remuneration

Grade- A : Rs. 6000 for 300 pages.

Grade-B : Rs. 3000 for 300 pages

Grade-C : Rs. 1000 for 200 pages

Should not exceed 0.5% error per project.

Interested candidates may contact us with their bio-data.

Activity list of a Manager

 1. Visiting customers
 2. Visiting suppliers
 3. Queries from staff over technical matters
 4. Customer complaints
 5. Planning and control work
 6. Training
 7. Supervision
 8. Reading mails
 9. Chasing overdue accounts
 10. Checking stocks and reordering
 11. Attending Management meetings
 12. Recruiting
 13. Handling staff problems
 14. Interpersonal skill